Plastmo tagrende

Om Plastmo

Plastmo marknadsför ett brett produktsortiment inom vattenhantering och utemiljö såsom hängrännor, taklösningar, räcken, markrännor och vattensamlare. Plastmos aktiviteter utförs i Danmark, Norge och Polen. Plastmo tillverkar, säljer och distribuerar sina lösningar till byggmarknader i Norden och Östeuropa.

Plastmo etablerades i Danmark 1958 och började verksamheten med produktion och försäljning av plasthängrännor och rör. Plastmo ägs av det tyska familjeägda bolaget ACO. ACO-koncernen har en omsättning på 5,8 mia DKK (2017) och sysselsätter cirka 5.000 personer över hela världen.

 

1958
Företaget grundas av grossistverksamhetsmannen Knud Harbom under namnet A/S Plastmontage på adressen Knarreborgvej 11 i Kastrup, Danmark. Här tillverkades kärl och behållare i plast för industriell användning.

1959
Utvecklingen av Plastmo takrännan påbörjas.

1961     
Försäljningen av takrännor börjar.

1962     

Produktionen av takrännor flyttas till Ringsted.

1963
Etablering av AB Plastmo i Malmö, Sverige.

1969
Etablering av Plastmo AS i Slemmestad, Norge. 

 

1984
Plastmo koncernen blir börsnoterad.
Plastmo Profiles Ltd. i Northampton, England etablerades.    


1987
Produktionslokalerna i Ringsted har kontinuerligt byggts ut, och den totala arealen utgör nu ca. 30.000 m2.
 

1988
Plastmo koncernen byter ägare, då den dåvarande direktionen tillsammans med en rad investorer köper företagen i koncernen.

1989
Plastmo övertar Everlite koncernen, som framställer ljuspaneler, takljuskupoler och skivor till byggbranschen.

1992
Etablering av Plastmo Polska tillsammans med 3 polska partner, för försäljning av takrännor.

 

1994
Produktion av takrännor och fönsterprofiler i Polen sätts igång. 

 

1995
Den internationella koncernen ACO i Rendsburg, Tyskland övertar Plastmo koncernen. Köp av Hvidbjerg Vinduet med dotterbolaget Isolar.

 

1996
Försäljningsbolag grundas i Tjekkien och Ungern.

 

Plastmo tar över aktiviteterna hos den svenska skivproducenten Vinsotén, och får därmed ett försäljningsbolag i Finland.

1997     
Försäljningskontor grundas i Ryssland, Kroatien och Baltikum.


1999
Aktiviteterna i ACO Drain A/S, som också är ett bolag i den tyska ACO koncernen, flyttas från Faaborg till lokaliteterna i Ringsted.

ACO Drain A/S marknadsför och säljer linjeavvattningsprodukterna ACO Drän, Self och Rostfri.
 

2001
Produktionen av fönsterprofiler flyttas från Ringsted till Plastmo Profile sp. z o.o., i Legionowo i Polen. DriveDrain – ett nytt linjeavvattningssystem utvecklas för produktion i Ringsted.

 

Plastmo introducerar takrännor i galvaniserat stål.

2002
Plastmo A/S tar över takljusaktiviteterna hos Multi-Lite A/S i Hadsund.

 

Plastmo introducerar takrännor i zink.

 

2003
Plastmo Profiles ltd. i England säljs till ledningen med övertagande den 1:a maj. 
1:a augusti stängs Multi-Lite aktiviterna i Hadsund och flyttas till Thorsvej 10 i Ringsted.

 

2004     
1:a januari flyttas aktiviteterna i Plastmo Profile sp. z o.o., Legionowo, Polen och Plastmo Spol i Tjekkien till ACO Holding. Aktiviteterna i ACO Drain A/S och ACO Drain AB flyttas till Plastmo A/S. Samtidigt ändras firmans namn till ACO Plastmo A/S.   

 

2005
Produktion av plasttakrännor och -rör i Ryssland, i företaget Ruplast OOO, Moskva sätts i gång.

1:a maj köps företaget ACO TTM AB i Kalmar, Sverige.
Aktiviteterna i representationskontoren i Baltikum samlas i det nyetablerade bolaget ACO Plastmo Baltic SIA i Riga, Lettland.


2007
15:e maj byter företaget namn till ACO Nordic A/S. 


2008
De svenska aktiviteterna samlas i Göteborg. Kontoren i Malmö och Kalmar stängs. 
 

2010

Plastmo A/S introducerar takrännor i aluzink.

 

2011
1:a januari delas ACO Nordic A/S upp i tre företag: ACO Nordic Holding A/S, ACO Nordic A/S och Plastmo A/S. Alla tre företag ingår fortsättningsvis i den internationella ACO koncernen.

 

2012
Plastmo A/S ökar sitt nordiska fokus och etablerar Plastmo Nordic divisionen, som drivs i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Plastmo Nordic divisionen omsätter för 250 milj. DKK och har 85 ansatta.

 

Plastmo A/S fick priset som Årets Leverantör 2012 av det danska Branschrådet TUN.

 

 

Plastmo A/S introducerar ståltakrännor med 25 års garanti.

 

2013
Plastmo A/S lanserar Plastmo Vattensamlaren i 100% stenull.

 

2014
Plastmo A/S lanserar SunGlaze taket som är en vacker arkitektonisk taklösning till avskärmning av terrasser, carportar, cykelskjul, ingångspartier m.m.

 

2015
Plastmo A/S lanserar en ny typ av burkkylare för dem som önskar kylda drycker utan att använda ström eller annan drivkraft.