CSR profil


Corporate Social Responsibility

 

Plastmo A/S har utarbetat sin första plan för hållbarhetsaktiviteter - företagets samhällsansvar - internationellt betecknad som Corporate Social Responsibility (CSR).

Plastmo A/S vill vara en aktiv medspelare i samhället, där vi bl.a. skall vara med och utveckla och arbeta med socialt ansvar.

I vår första plan för hållbarhetsaktiviteter har vi definierat några mål för 2016. Det första steget i riktning mot en fortsatt utveckling av CSR hos Plastmo A/S, har varit oavhängig av FN:s Global Compact – men med konstant fokus på vilka målsättningar FN:s Global Compact har definierat, och vilka krav som ställs på verksamheterna.

   

SOCIAL hållbarhet
 • Sjukförsäkring för alla anställda
 • Förtroende och öppen dialog, snarare än regler och handböcker
 • Analys av medarbetartrivsel  och värdering av arbetsplatsen en gång om året
 • Hälsopaket erbjuds alla anställda
 • Fitnessrum på arbetsplatsen
 • Seniorpolitik
 • Flexjobb
 • Synlig och närvarande ledning
 • Stöda lokala projekt och organisationer som arbetar med miljö-vattenhantering
 • Stresscoach
MÅL
 • Analys av medarbetartrivsel utförs, och mål 2013 fastslås
MILJÖMÄSSIG hållbarhet
 • Miljöcertificering ISO 14001
 • Årliga analyser av energiförbruket (värme, vatten, el mm.)
 • Energireduktioner på minimum 5%, baserat på analyser från externa parter
 • Reduktion av avfallsmängder till deponering och återvinning med 5%
 • Användning av svanmärkta produkter på fabriken
 • Återvinning av kylvatten vid framställning
 • Påskynda utvecklingen av miljövänliga teknologier
MÅL
 • Minska gas- och elförbruk med 5%
EKONOMISK hållbarhet
 • Följer Global Compact och de 10 principerna för människo- och arbetstagarrättigheter, miljö och anti-korruption
 • Säkerställa att underleverantörer lever upp till FN:s Global Compacts principer
 • Säkerställa gröna investeringar i alla sammanhang
MÅL
 • Miljödialog med primära leverantörer, med fokus på energiförbruk, transport och emballage