Miljöpolitik


Plastmo A/S miljöpolitik:

 • Med hänsyn till verksamhetens överlevnad, arbetar vi mot en minimal belastning av miljön. Det gör vi genom att minimera resursförbruket samt förebygga förorening, genom produkt- och processutveckling.
   
 • Genom att involvera miljömedvetenhet i struktureringen av arbetsprocesser, medverkar vi till att reducera avfallsmängden för Plastmo A/S.
   
 • Vi strävar efter att påverka varje enskild medarbetares miljömedvetenhet, samt andra personer som jobbar för, eller på organisationens vägnar.
   
 • Vi kommer att medverka till återvinning av avfallsmaterial från vår egen produktion, och kundled.
   
 • Vi kommer att hålla relevanta lagstadgade krav, och andra krav som organisationen har knytit sig till, angående vårt miljöförhållande.
   
 • Vi kommer att bibehålla ett certificerat miljöledelsessystem enl. DS/EN ISO 14001:2004