Träkarmar

Takljuskupolerna levereras till fasta eller öppningsbara träkarmar.

 

Träkarmarna är tillverkade av 42 mm hyvlat barrträ. Den utvändiga formen tar hänsyn till takpappintäckningen, med stoppkant uppe på karmen. Invändigt är karmarna tillverkade med fals för montering av evt. ljus-schakt.

 

De fasta och öppningsbara träkarmarna fås antingen som massiv karm eller isolerad karm.

 

Har du redan en takljuskupol med fast karm monterad på ditt tak kan du få en öppningsbar lösning genom att montera en lös ram med gångjärn.