Kom igång

När det faller stora regnmängder, så är det viktigt att din vattensamlare är tillräckligt stor för att rymma och avvattna allt det vattnet, som samlas på dina stenbeläggningar, eller som kommer från taket på ditt hus, vinterträdgård, garage o.s.v. Här nedan kan du räkna ut exakt hur många Plastmo Vattensamlare du behöver:

 

 

1

Hur stor yta i m2 skall du avvattna?

När du skall beräkna takytan på ditt hus, vinterträdgård o. dyl., så skall du bara räkna med den taksidan som har takränna och stuprör ned mot vattensamlaren. Fast areal är din stenbelagda uppfart eller terrass, och här räknar du med hela det sammanhängande området.


2

Vilken jordart har du?

Det är en väldigt stor skillnad på sandjords och lerjords förmåga att absorbera och suga vatten. Om du inte vet vad du har för jordart, så kan du själv göra en test för att avgöra jordtypen i din trädgård.
Se hur du gör, längre ned på den här sidan.

3

Var i landet bor du?

Klicka på din ort på kartan nedan:

Tooltip

Resultat

Genom att mäta regnmängder och regnintensitet, så har man i Sverige fått en stor erfarenhet och kunskap om regn. Statistiskt sett så kan vi förvänta oss kraftiga regnskurar en gång i året, och extremt kraftiga regnskurar (skyfall), vart 10:e år.

Därför skall du överväga vilken betydning det skulle ha för dig, om vattensamlaren skulle överbelastas.

Om du önskar ytterligare säkerhet mot överbelastning av din vattensamlare, så kan Plastmo hjälpa med uträkningar på detta.

Fyll i steg 1, 2 och 3


 

 

 

 

Det är en väldigt stor skillnad på sandjords och lerjords förmåga att absorbera och suga vatten. Om du inte vet vad du har för jordart, så kan du själv göra en test för att avgöra jordtypen i din trädgård.

 

1. Gräv ett 80 cm djupt hål, som visat på illustrationen nedan. De nedersta 30 cm av hålet skall vara 25 x 25 cm.

2. Fyll 30 cm vatten i hålet, och håll vattnet i 30 cm:s höjd i 30 min.

3. Mät sedan hur många cm vattnet sjunker på 4 min. Vänta sedan 3 timmar (180 min.) och mät igen.

4. Avläs din jordart – se schemat till vänster.

5. Hitta din jordart – se schema nedan.

 

 

 

När du skall beräkna takytan på ditt hus, vinterträdgård o. dyl., så skall du bara räkna med den taksidan som har takränna och stuprör ned mot vattensamlaren. Fast areal är din stenbelagda uppfart eller terrass, och här räknar du med hela det sammanhängande området.

 

 

 

Det finns några krav till själva placeringen av vattensamlaren, som du skall vara uppmärksam på:

  • Regnvattnet skall passera en sandfångsbrunn innan det hamnar i vattensamlaren.
  • Man skall kunna rensa sandfångsbrunnen.
  • Alla rörinstallationer i marken fram till vattensamlaren skall vara godkända.
  • Om vattensamlaren ansluts till avloppssystemet, så skall det utföras av en avlopps entreprenör.
  • Det finns några avståndskrav på vattensamlarens placering, som du måste uppfylla: Här nedanför har vi illustrerat de vanligaste avståndskraven, enl. den danska Spillvattensdeklarationen, DS 440 och SBI 1853:

Avståndskrav: 5 m från bostad och byggnad med källare, 2 m från andra byggnader (garage, förråd, carportar), 2 m från grannens tomt.

 

 

 

Plastmos Vattensamlare består av smala block, som är lätta att koppla ihop. Därför skall det grävas väsentligt mindre, jämfört med andra vattensamlare. Mindre jord skall köras bort, och mindre trädgård skall re-etableras. Du skall bara gräva en smal ränna – så här enkelt är det:

 

     
1. Start 2. Anslutning 3. Avslutning

Gräv en ränna, som är 130 cm djup och minst 20 cm bred. Spara eventuellt grästorv till slutet.

 

Dra ut röret 6 cm på det första vattensamlar- blocket, och koppla till sandfångsbrunnen.

 

Dra ut rören 6 cm på alla andra vattensamlar- block också, och koppla ihop dem på en rad. Avsluta med en propp i det sista vattensamlar-blocket, och täck över med jord.