Kundservice

Vi sitter redo måndag till torsdag från 08:00 till 16:00. Fredag från 8:00 till 15:00.

Bli uppringd
Tekniska fakta

Takljuskupoler

Här hittar du tekniska fakta och detaljer om Plastmo Takljuskupoler. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Plastmo kundservice.

Färger

Kupol

Ljusinsläpp

Solfaktor G-värde

Klar 2-skikts

ca. 85%

ca. 74%

Klar 4-skikts

ca. 72%

ca. 62%

Opal 2-skikts

ca. 72%

ca. 66%

Opal 4-skikts

ca. 52%

ca. 48%

Mått - Välvda

Invändigt karmmått = ljusinsläpp cm

Utvändigt karmmått ca. cm 2" karm

Ljusareal m2

Kupolens valvhöjd ca. cm

Utvändigt mått på kupolens alukant ca. cm

Vikt i kg inkl. 2-skikts akryl

Vikt i kg inkl. alu 4-skikts akryl

52 x 52

61 x 61

0,27

10

63 x 63

5,5

7,5

60 x 60

69 x 69

0,36

10

71 x 71

6,0

10,0

60 x 90

69 x 99 

 0,54 

12

71 x 101 

8,0

13,0

75 x 75

84 x 84

 0,56 

15

86 x 86 

8,0

12,0

85 x 85

94 x 94 

 0,72 

17

96 x 96 

10,0

15,0

88 x 193 

97 x 202 

 1,70 

18

99 x 204

23,0

33,0

100 x 100

109 x 109 

1,00

20

 111 x 111

12,0

20,0

100 x 200

109 x 209 

 2,00

20

111 x 211

24,0

44,0

120 x 120

129 x 129 

1,44

24

131 x 131

18,0

32,0

120 x 240

129 x 249

2,88

24

 131 x 251 

34,0

54,0

Mått - Pyramid

Invändigt karmmått = ljusinsläpp cm

Utvändigt karmmått ca. cm 2" karm

Ljusareal m2 

Kupolens valvhöjd ca. cm 

Utvändigt mått på kupolens alukant ca. cm

Vikt i kg inkl. 2-skikts akryl

Vikt i kg inkl. Alu

4-skikts akryl

52 x 52

61 x 61

0,27

18

63 x 63

5,5

7,5

60 x 60

69 x 69

0,36

 20 

71 x 71

6,0

10,0

75 x 75

84 x 84

 0,56 

 25 

86 x 86 

8,0

12,0

85 x 85

94 x 94 

 0,72 

 27 

96 x 96 

10,0

15,0

100 x 100

109 x 109 

1,00

 32 

 111 x 111 

12,0

20,0

120 x 120

129 x 129 

 1,44 

38

 131 x 131 

18,0

32,0

Mått - Rektangulära

Invändigt

karmmål =

ljusinsläpp cm

Utvändigt

karmmått  

ca. cm 2" karm 

Ljusareal m2 

 Kupolens

valvhöjd

ca. cm 

Utvändigt mått på kupolens

alukant ca. cm 

Vikt i kg. inkl. Alu 

2-skikts akryl 

Vikt i kg. inkl. Alu

4-skikts akryl 

60 x 90

69 x 99

0,54

20

71 x 101

8,0

13,0

88 x 193

97 x 202

1,69

 27 

99 x 204

23,0

33,0

100 x 200

109 x 209 

 2,00 

32

 111 x 211 

24,0

44,0

120 x 240

129 x 249

 2,88 

38

131 x 251 

34,0

54,0

Material

De välvda, pyramid eller rektangulära takljuskupolerna är tillverkade av 2- eller 4-skikts akryl (typen polymethyl methacrylate (PMMA), som är ett thermoplastisk och vädertåligt material. Akrylen innehåller dessutom UV-absorber som hindrar nästan alla ultravioletta strålar mot att tränga igenom takljuskupolen. Akrylskikten är samlade i extruderade aluminiumprofiler inkl. tätningslist som fungerar som tätning mellan takljuskupolen och karmen och samtidigt eliminerar köldbron. Tilsammans utgör detta en enhet.

Karmarnas utvändiga utformning med takpappstoppkant och gångjärnens speciella utformning tar hänsyn till takpappintäckningen så det inte är nödvändigt att skära i pappen som minskar risken för otätheter. Karm och ramar bör snarast möjligt efter montering behandlas med lämplig ytbehandling.

 

Användningsområden

Akryl-kupoler används i rum med normal fuktighet.

 

Montering och intäckning

Montering:

1. Placera karmen över hålet.

2. Rikta upp sida 1 och sätt fast den.

3. Rikta karmen plant och i vinkel och sätt fast sida 2.

4. Sida 3 och 4 sätts också fast om det utvändiga måttet överstiger 80 cm.

Fästbeslag:

Varmförzinkade beslag (100x100x50x3 mm).

Skruvar per beslag: 

Montering i karm: min. 3 st 5,0 x 30 mm.

Montering i takkonstruktion av trä: min. 3 st 5,0 x 30 mm.

Montering i takkonstruktion av betong: 2 st Fischer Dübel S6 med 5,0 x 35 mm skruvar eller motsvarande.

 

Rengöring av takljuskupol

Kupolen rengörs med milt tvättmedel, varmt vatten och en mjuk borste minst 2 gånger om året.

 

Skötsel av takjluskupol

Kontroll och justeringar bör göras minst en gång om året för att säkra funktionalitet och lång hållbarhet. Rörliga delar i gångjärn och glidfunktioner ska smörjas så de inte sitter fast. Skruvar till gångjärn ska kontrolleras och spännas om nödvändigt och det ska kontrolleres att butylband samt tätningslister är intakta, att öppningsbara ramar fungerar och att aluminiumlister sitter korrekt.