Återförsäljare

Kundservice

Vi sitter redo måndag till torsdag från 07:30 till 16:30. Fredag från 7:00 till 15:00.

Bli uppringd
Kom igång

Vattensamlarberäknare

När det faller stora regnmängder är det viktigt att din vattensamlare är tillräckligt stor för att rymma och avvattna allt det vattnet, som samlas på dina stenbeläggningar, eller som kommer från taket på ditt hus, vinterträdgård, garage o.s.v. Här nedan kan du räkna ut exakt hur många Plastmo Vattensamlare du behöver:

Hvor stort et areal i m² skal du afvande?

Når du skal beregne tagarealet på dit hus, udestue o.lign. skal du kun medregne den tagside, der har tagrende og nedløb ned mod faskinen. Befæstet areal er din flisebelagte indkørsel eller terrasse, og her medregner du hele det sammenhængende areal.

Hvilken jordtype har du

Der er nærmest en verden til forskel på sandet og leret jords evne til at absorbere og nedsive vand. Hvis du ikke kender din jordtype, kan du selv foretage en nedsivningstest for at bestemme jordtypen i din have.
Se, hvordan længere nede på denne side.

Hvor i landet bor du?

Klik din position i landet ind på kortet herunder:

Tooltip

Resultat

Gennem årtiers måling af regnmængder og regn intensitet findes der i Danmark en meget stor erfaring og viden om regn. Statistisk set kan vi forvente kraftige regnbyger én gang hvert år og ekstremt kraftige regnbyger hvert 10. år.

Derfor skal du overveje hvilken betydning det vil få for dig, hvis faskinen bliver overbelastet.

Ønskes yderlig sikring mod overbelastning af din faskine kan Plastmo hjælpe med beregninger af dette.

Udfyld trin 1, 2 og 3

Vilken jordart har du?

Det är en väldigt stor skillnad på sandjords och lerjords förmåga att absorbera och suga vatten. Om du inte vet vad du har för jordart kan du själv göra en test för att avgöra jordarten i din trädgård.

  1. Gräv ett 80 cm djupt hål, som bilden nedan illustrerar.
  2. Fyll 30 cm vatten i hålet, och håll vattnet i 30 cm:s höjd i 30 min.
  3. Mät sedan hur många cm vattnet sjunker på 4 min.
  4. Kan du inte mäta att vattnet har sjunkit efter 4 min., så vänta 3 timmar (180 min.) och mät igen.
  5. Bestäm din jordart - se schema nedan.

Krav till placering

Det finns några krav till själva placeringen av vattensamlaren du ska vara uppmärksam på:

  • Regnvattnet skall passera genom en sandfångsbrunn innan det hamnar i vattensamlaren.
  • Man skall kunna rensa sandfångsbrunnen.
  • Alla rörinstallationer i marken fram till vattensamlaren skall vara godkända. Hör med din kommun.
  • Om vattensamlaren ansluts till avloppssystemet, bör arbetet utföras av en avloppsentreprenör.
  • Det finns vissa avståndskrav till vattensamlarens placering du ska vara uppmärksam på. Hör närmare om eventuella krav hos din kommun. Här nedanför har vi illustrerat de vanligaste avståndskraven enl. den danska Spillvattensdeklarationen, DS 440 och SBI 1853:

Avståndskrav: 5 m från bostad och byggnad med källare, 2 m från andra byggnader (garage, förråd, carportar), 2 m från grannens tomt.

Montering av vattensamlare

Plastmos Vattensamlare består av smala block, som är lätta att koppla ihop. Därför ska det grävas väsentligt mindre, jämfört med andra vattensamlare. Mindre jord ska köras bort och mindre trädgård ska återställas. Du ska bara gräva en smal ränna – så här enkelt är det: 

     
1. Start 2. Anslutning 3. Avslutning

Gräv en ränna som är 130 cm djup och minst 20 cm bred. Spara eventuellt grästorv för en fin avslutning.

 

Dra ut röret 6 cm på det första vattensamlar- blocket och koppla till sandfångsbrunnen.

 

Dra ut rören 6 cm på alla övriga vattensamlar- block och koppla ihop dem på en rad. Avsluta med en propp i det sista vattensamlar-blocket, och täck över med jord.