Corporate Social Responsibility

CSR

Plastmo A/S vill vara en aktiv medspelare i samhället där vi bl.a. ska vara med och utveckla och arbeta med socialt ansvar.

Det första steget mot en fortsatt utveckling av CSR hos Plastmo A/S har varit oberoende av FN:s Global Compact – men med ett konstant fokus på de målsättningar FN:s Global Compact har definerat, och vilka krav som ställs på verksamheterna.

 

SOCIAL hållbarhet

 • Sjukförsäkring för alla anställda
 • Förtroende och öppen dialog, snarare än regler och handböcker
 • Analys av medarbetartrivsel  och värdering av arbetsplatsen en gång om året
 • Personalmatsal med sund och variarad kost
 • Fitnessrum på arbetsplatsen
 • Seniorpolitik
 • Flexjobb
 • Plastmo anställer personal oavsett etniskt ursprung, kön eller ålder
 • Synlig och närvarande ledning
 • Stresscoach

MÅL

 • Analys av medarbetartrivsel genomförs och målet är en förbättring jämfört med föregående år

MILJÖMÄSSIG hållbarhet

 • Miljöcertificering ISO 14001
 • Årliga energireduktioner genom interna och externa analyser av energiförbrukning (värme, vatten, el mm.)
 • Årliga förbättringar av avfallshantering och reduktion av avfallsmängden
 • Användning av svanmärkta produkter på fabriken
 • Återvinning av kylvatten vid framställning
 • Påskynda utvecklingen av miljövänliga teknologier
 • Fokus på att reducera emballage från leverantörer

MÅL

 • Årligt minska gas- och elförbruk med 5%

EKONOMISK hållbarhet

 • Följer Global Compact och de 10 principerna för människo- och arbetstagarrättigheter, miljö och anti-korruption
 • Säkerställa att underleverantörer lever upp till FN:s Global Compact-principer
 • Säkerställa gröna investeringar i alla sammanhang

MÅL

 • Miljödialog med primära leverantörer, med fokus på energiförbruk, transport och emballage
Hitta svar

Vad kan vi hjälpa dig med?