Utledning av regnvatten på egen tomt

Utledning av regnvatten på egen tomt

Led bort regnvatten effektivt på din egen tomt

Plastmo Vattensamlare ger en effektiv dränering och ett enkelt sätt att förebygga vattenskador och översvämningar.

Vi tyckte att vattensamlare kunde bli mycket bättre

Därför har vi utvecklat en helt ny och annorlunda vattensamlare som snabbare släpper ut regnvatten i marken och samtidigt kräver mindre grävarbete. Plastmo Vattensamlare har marknadens största sidoareal, vilket placerar den på en klar 1:a plats när det gäller att effektivt leda bort regnvatten i marken. Det är därför tillräckligt med en mindre vattensamlare och grävarbetet blir mindre omfattande! På så sätt sparar du både tid och pengar.

Som den enda på marknaden ska Plastmo Vattensamlaren inte packas in i fiberduk, vilket underlättar monteringen. Och så klarar den rötter från trädgårdens växter och träd - även om 20 år.

Teknisk fakta

Volym Vikt Kapacitet Avvattningsrör Art.nr.
20 x 60 x 100 cm, som ger en volym på 120 liter 9,5 kg Hålrumsprocent på 94% jämfört med traditionella stenkistor med endast 25%. Inbyggt Ø110 mm 8700060

Lätt hantering och mindre grävarbete

Plastmo Vattensamlare har tillverkats på ett helt nytt sätt: Varje vattensamlare är ett smalt block som enkelt kan kopplas ihop med precis det antal vattensamlare du behöver till nya tillbyggnader, carportar, förråd, stenbelagda terrasser eller uppfarter. Det är lätt, flexibelt och kräver bara att man gräver en smal ränna. Plastmos Vattensamlare är en effektiv dränering och ett enkelt sätt att förebygga översvämningar och vattenskador på.

100 % naturmaterial

En vattensamlare ska hålla många år i marken. Rötter ska med tiden kunna växa in i vattensamlaren. Andra vattensamlare i plast som är inpackade i fiberduk blir med tiden slitna på ytan och måste antingen repareras eller bytas ut. Därför har vi tillverkat Plastmo Vattensamlaren i stenull som är ett fiber tillverkat av smält sten som har bundits ihop i ett block. Stenull är motståndskraftigt och bevarar sin funktion och fulla effekt år efter år.

Överlopp och rensning av vattensamlare

Möjlighet för rensning 

Plastmo Vattensamlare har ett genomgående dräneringsrör som gör det möjligt att rensa vattensamlaren så den inte tillstoppas.

Möjlighet för överlopp 

Ett överloppsrör kan anslutas till vattensamlaren. Alternativt kan anslutning till kloak fungera som överlopp. Observera: Anslutning till kloak bör utföras av en professionell.

Goda råd

Vad kan du själv göra för att förebygga översvämning och vattenskador?

  • Lägg markrännor i stora stenbelagda områden

  • Rensa hängrännor och stuprör från löv, mossa och småkvistar med jämna mellanrum

  • Kontrollera att framkanten på dina hängrännor ligger en aning lägre än bakkanten så vattnet kan rinna ut över framkanten och bort från huset

  • Se till att galler, markrännor, brunnar och sandfång är fria från blad, sand och småstenar

  • Se till att din beläggning lutar bort från huset, förrådet, carporten osv.

  • Återanvänd regnvattnet och samla upp det i tunnor eller andra vattenbehållare. Använd vattnet under torra perioder

  • Installera en bakvattenventil i avloppet

  • Etablera gröna rabatter runt huset, förrådet, carporten eller i större stenbelagda områden

  • Meddela grannen när du är på semester

 

 

 

 
Vis flera
Övriga produkter

Se avvattningslösningar

Vis flera
Hitta svar

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kom igång med vattensamlare