Miljöpolitik

Plastmo A/S miljöpolitik

 • Att vi med hänsyn till verksamhetens överlevnad arbetar mot en minimal belastning av miljön genom att minimera resursförbruket samt förebygga förorening, genom produkt- och processutveckling.
   
 • Att vi genom att involvera miljömedvetenhet i struktureringen av arbetsprocesser, medverkar till att reducera avfallsmängden i Plastmo A/S.
   
 • Att vi strävar efter att påverka varje enskild medarbetares miljömedvetenhet, samt andra personer som jobbar för, eller på organisationens vägnar.
   
 • Att vi medverkar till återvinning av avfallsmaterial från vår egen produktion och kundled.
   
 • Att vi följer relevanta lagstadgade krav och andra krav som organisationen har förplktat oss till angående vårt miljöförhållande.
   
 • Vi kommer att bibehålla ett certificerat miljöledningssystem enl. DS/EN ISO 14001
Hitta svar

Vad kan vi hjälpa dig med?