korrugerade plasttak

Plastmo Trapetsskivor av korrugerad plast - skärmtak över altanen, carporten eller cykelskjulet

Plastmo Trapetsskivor passar perfekt till öppna övertäckningar med mycket ljusinsläpp, där det inte krävs isolering.

Trapetsskivor används nästan enbart till öppna taklösningar där isolering inte är viktigt. Vid slutna taklösningar som t ex. uterum, bör du välja ett kanaltak för att minska risken för kondens. Läs om kanaltak.

Bra, bättre och bäst

Plastmo korrugerade plasttak fås i 3 kvaliteter – bra, bättre och bäst. Om du söker den billigaste eller mest hållbara skivan kan du hitta den rätta bland de tre lösningarna.

100 % återvinningsbart material

Båda ProLite och JärboLite är tillverkade av 100% återvinningsbar blyfri hård PVC.

Bra - ProLite

Vill du ha en ekonomisk korrugerad trapetsskiva med ljustransmission är ProLite det rätta valet för dig. ProLite är trapetsskiva i en bra standardkvalitet och är tillverkad av hård homogen PVC, som är återvinningsbar. ProLite, som fås i nyansen opal, har UV-skydd och bra slagstyrka. Vi ger därför upp till 8 års garanti på ProLite.

Bättre - JärboLite

Letar du efter en korrugerad trapetsskiva med ljusinsläpp och hög kvalitet samt extra slagstyrka är JärboLite rätt val. JärboLite tillverkas av hård homogen PVC som kan återvinnas. Vi ger upp till 10 års garanti på JärboLite trapetsskivor som fås i klar, opal eller rök.

Extra UV-skydd

JärboLite Trapetsskivor är tillverkade med extra UV-skydd som garanterar en extra lång hållbarhet. Mer än 99,9% av UVA och UVB filtreras bort. Skivorna kan användas på båda sidor för bättre materialutnyttjande.

Undvik algbildning i skarvarna

JärboLite har en unik design som ger diskreta skarvar (½ vågs överlapp). Detta minskar algbildning i skivskarvarna.

Bäst - JärboPro

Vill du ha ett korrugerad trapetstak med ljusinsläpp, MYCKET hög slagstyrka, 15 års garanti och hög kvalitet är JärboPro rätt val. JärboPro är tillverkad av polykarbonat som är ett extra slagtåligt material som kan återanvändas 100%. JärboPro trapetsskivor fås i klar, opal och rök.

Extra UV-skydd

Trapetsskivorna är tillverkade med extra UV-skydd som garanterar en extra lång hållbarhet. Mer än 99,9% av UVA och UVB filtreras bort.

Snözoner och regelavstånd 

Sverige är indelat i snözoner, som baseras på den normala snömängden i olika områden. Snözonerna avgör vilket regelavstånd som krävs. Se på kartan vilken snözon du ska
bygga i. Se kartan.

Montering och kapning av trapetsskivor

Läs alltid monteringsanvisningen igenom innan du sätter igång. Innan monteringen av trapetsskivorna ska den sida av träkonstruktionen som vänder uppåt mot skivorna vitmålas eftersom vit absorberar minst värme. Detta för att undvika att skivorna smälter vid starkt solsken. Ska skivorna avkortas används en fintandad såg. Taklutningen bör vara minst 3 cm per meter (2°). Se monteringsvideo eller ladda ner monteringsanvisningen på vår monteringssida

Profiler

Hitta fler tekniska fakta och detaljer om Plastmo Trapetsskivor.

Förvaring

Förvara skivorna på en plan yta. Håll dem täckta med ljustätt material om du förvarar skivorna utomhus. Takskivor får inte staplas i direkt solljus. Undvik långtidsförvaring med skyddsplasten på. Skyddsplasten måste tas bort så snart skivorna är monterade.

Vis flera

Upp till 15 års garanti

Plastmo Trapetsskivor finns i olika kvaliteter och vi ger upp till 15 års garanti på våra JärboPro Trapetsskivor.

Läs mer
Upp till 15 års garanti
Andra produkter

Se våra övriga produkter

Vis flera
Kom igång med trapetstak