Kundservice

Vi sitter redo måndag till torsdag från 07:30 till 16:30. Fredag från 07:30 till 15:00.

Bli uppringd
Montering

Tips

Tips

Beräkning av takytan

När takytan/avvattningsarealen skall beräknas, är det som regel enkelt att mäta husets längd. Det kan vara svårare att mäta från takfoten till taknocken, men det kan göras så här: Mät längden på den synliga delen av de nedersta takpannorna. Räkna sedan hur många takpannor det är från takfoten till taknocken. Multiplicera antalet med längden på takpannan så har du fått det andra måttet som du behöver för att beräkna avvattningsarealen – utan att du behöver gå upp på taket.

Tips

Takrännor med fall

Om du vill ha fall på takrännan kan du lägga rännkrokarna bredvid av varandra och rita fallet med en tuschpenna. Om det finns mer än ett stuprör, så delas fallet upp, så att det är lika mycket fall mot båda stuprören. Det är en bra idé att numrera rännkrokarna på ett ställe som inte syns efter montaget. Då kan du vara säker på att du monterar dem i rätt ordningsföljd.

Tips

Kapning av takränna och stuprör

Plasttakrännor kapas med en bågfil eller fintandad såg. Takrännor i metall kapas med en bågfil. Använd aldrig vinkelslip eller rundsåg. Om det är möjligt, så använd de kapade ändarna mot skarvarna, så de vinkelräta ändarna används vid ränngavlarna. Vid kapning av rännor kan ett löst skarvstycke sättas på som en mall att skära efter.

Tips

Förvaring av takrännelim

Är limmet mycket kallt kan det vara svårt att trycka ut det ur tuben/patronen, så förvara den därför på ett varmt ställe innan användning. Om tuben inte är helt slut kan du sätta en skruv i pipen så att limmet inte torkar.

Tips

Rengöring av limytorna aluzink/stål/zink/koppar:

Limytorna skall torkas/rengöras med Plastmo Wipes för tillräckligt bra vidhäftning av limmet. Plast: Limytorna torkas med en torr trasa.

Tips

Montering av ränngavlar

Takrännan skall kunna ge efter lite när den klickas i rännkrokarna. Ränngavlarna stabiliserar takrännan. Därför är takrännan mer flexibel utan ränngavlarna. Så normalt sätt är det lättare att montera ränngavlarna efter att du har monterat takrännan i rännkrokarna.

Tips

Montering av tappstycken

Det är en bra idé att montera tappstycket, när du har sågat upp hålet, och innan du monterar takrännan i rännkrokarna – speciellt om det är trångt.

Tips

Klippa hål för stupröret

I stället för att såga två tvärsnitt i takrännan när hålet för stupröret skall göras, så kan man klippa med en plåtsax. Hålet markeras med en tuschpenna. Sedan borras ett hål i takrännan så man kan använda plåtsaxen. Klipp längs markeringen.

Tips

Rörsvep i tegelvägg

Rörsvep får ej monteras i fogen mellan tegelstenarna. Det bästa och mest hållbara resultatet uppnås om de monteras i själva tegelstenen. Detta för att säkerställa att de alltid ger korrekt stöd och håller stupröret på plats.

Tips

Målning

Har du synliga plasttakrännor, som du vill att skall smälta så mycket in i omgivningen som möjligt, så kan takfotbrädan målas i samma färg som själva takrännan. Nedan anges de färgkoder, som ger ett resultat närmast takrännornas färg, och som din lokala leverantör behöver, när målafärgen blandas. Svart: NCS 8502-B Vit: NCS 0502-Y Grå: NCS 3500 Antracit: NCS 7502-B Brun: NCS 8010-Y70R.

Tips

OBS!

Takrännor i zink, aluzink och galvaniserat stål är ej lämpliga i kombination med underlagspapp utan yttre taktäckning (takpannor/ takpapp etc). Då underlagspapp exponeras för UV- ljus bildas ämnen som verkar nedbrytande på zink, aluzink och galvaniserat stål. Vid användning av överlagspapp beräknad till solljus, finns det ingen risk för nedbrytning av takrännan.

Hitta svar

Vad kan vi hjälpa dig med?